Innhold, design og utvikling er elementene i Nyhetstjenesters verdiskaping. Med utgangspunkt i formell kompetanse i journalistikk, formspråk og informasjonsteknologi leverer vi digital kommunikasjon til en stor gruppe mottakere over hele landet.

Vårt marked er profesjonelle aktører, interesseorganisasjoner og den frie pressen, i tillegg til offentlige virksomheter med mål om å komme i dialog med sine brukere eller politikere.

Nyhetstjenester tror ikke at våre budskap når fram – vi måler og verifiserer oppmerksomheten hos den rette målgruppen.

Nyhetstjenester har operert i Stavanger siden mai 2008, da selskapet ble grunnlagt av Andreas Høy Knudsen, Ole-Jørn Borum og Leigh G. Large (CA). Hovedandelen av våre oppdragsgivere befinner seg nå i høyintensive næringer på Vestlandet.