Innhold, design og utvikling er elementene i Nyhetstjenesters verdiskaping. Med utgangspunkt i formell kompetanse i journalistikk, formspråk og informasjonsteknologi leverer vi både digital og trykket kommunikasjon til en stor gruppe mottakere over hele landet.

Innholdsproduksjon

Vårt marked er næringsliv, interesseorganisasjoner og den frie pressen, i tillegg til offentlige virksomheter med mål om å komme i dialog med sine brukere eller politikere. 

Kontakt Andreas Høy Knudsen for mer informasjon om innholdsproduksjon.

Design

Nyhetstjenester designer brukeropplevelser (UX design) tillegg til grafisk design av nettsider, trykksaker og bøker.

Kontakt Ole-Jørn Borum for mer informasjon om design.

Digital utvikling

Programmering og utvikling av våre produkter og tjenester håndteres av vårt dedikere team i Ukraina som ledes fra Stavanger. Teamet har lang internasjonal erfaring med både programvare og web, samt digital markedsføring.

Kontakt Oleg Mogytych for mer informasjon om programmering og teknisk utvikling.

Forlag

Nyhetstjenester forlag tilbyr redaktørbistand, markedstjenester, utforming, trykk/innbinding og distribusjon av bøker.

Kontakt Andreas Høy Knudsen for mer informasjon om forlagsvirksomheten.

Nyhetstjenester har operert i Stavanger siden mai 2008, da selskapet ble grunnlagt av Andreas Høy Knudsen, Ole-Jørn Borum og Leigh G. Large (CA). Hovedandelen av våre oppdragsgivere befinner seg nå i høyintensive næringer på Vestlandet.