Nyhetstjenester har spisskompetanse i programmering for web og skreddersyr kommunikasjonsløsninger basert på egne ideer.

Vårt digitalmagasin utnytter bildemuligheten på store skjermflater, et innbydende tekstdesign og redaksjonelle fortellinger for å skape gjennomslag for budskapet.

Digitalmagasinet er kodet i PHP på Bootstrap-rammeverk med MySql-database, mens Front-End er kodet i HTML5, med CSS3 og JavaScript.

Som standard benytter Nyhetstjenester WordPress til innholdsredigering, noe som gir svært god tilgjengelighet for oppdragsgiver.

Vi verifiserer at budskap som har fortjent å nå fram til mottakerne, faktisk også gjør det. Derfor har vi spesialisert oss på måling av konverteringer fra de som mottar budskapet.

 

 

Digitalmagasinet VRI-Rogaland.no fra Rogaland fylkeskommune

 

Digitalmagasinet helsestandard.no fra Standard Norge