Nyhetstjenester er et registrert nyhetsbyrå som leverer journalistikk med høy faglig standard. Vi har skrevet flere av hovedsakene for Aftenposten Innsikt – det rendyrkede nyhetsmagasinet med høyest opplag i Norge.

Nyhetstjenester utfører journalistikk basert på kartlegging og innsamling, analyse og utvelgelse av data om vesentlige samfunnsområder som infrastruktur, miljø og demokrati.

Våre redaksjonelle verdier er åpenhet, solidaritet og kunnskap.

Vi leverer analyser, rapporter og manuskripter til publisering av bøker og antologier, tidsskrifter, artikler og bransjeutgivelser.

Kontakt Andreas Høy Knudsen, mobil 45 22 14 26